Spare strøm på varmtvannsberederen.

Det er fristende og stille ned temperaturen på varmtvannsberederen for å spare strøm. De fleste produsentene levere berederen temperaturen ferdig innstilt på 75 grader. Grunnen til at temperaturen er stilt inn såpass høyt er for å hindre oppvekst av legionella bakterien.

Termostaten bør ikke stilles lavere enn 65°C for å unngå bakterievekst.

For å justere temperaturen:

  1. Koble fra strømtilførselen.
  2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
  3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til. Endring av temperaturinnstilling på termostaten forandrer kun temperaturen på vannet i tanken. Temperatur til tappestedene justeres på blandeventilen.

Varmtvann utgjør omtrent 15 prosent av strømforbruket. Med gode varmtvannsvaner, bruk av sparedusj, sparekran og gjenvinning av avløpsvann kan du spare mye strøm