Spare strøm på varmtvannsberederen.

Bereder

Det er fristende og stille ned temperaturen på varmtvannsberederen for å spare strøm. De fleste produsentene levere berederen temperaturen ferdig innstilt på 75 grader. Grunnen til at temperaturen er stilt inn såpass høyt er for å hindre oppvekst av legionella bakterien. 

Hvor finnes bakterien?

Bakterien det er snakk om finnes naturlig rundt oss hele tiden. Det er først når den får mulighet til å formere seg i stor skala at den blir et problem.

Lufteanlegg, dusjhoder og boblebad er steder hvor bakterien kan trives godt. Fordi bakterien dør ved 65 grader, er det enkelt å forebygge bakterien i sitt eget hjem. Sørg for at varmtvannstanken holder høy nok temperatur!

Hvor farlig er legionella egentlig?

Jo tidligere man får behandling, jo større er sjansene for å knekke sykdommen. Legionella behandles med vanlig antibiotika.

Sykdommen er imidlertid ikke ufarlig – men regner med rundt 10% dødelighet for i utgangspunktet friske mennesker. Mye avhenger av å komme tidsnok til behandling.

De fleste som blir smittet av legionella-bakterien får likevel ikke den alvorlige legionærsyken, men den mildere og mer ufarlige pontiac-feberen.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Lommelegen.no

Termostaten bør ikke stilles lavere enn 65°C for å unngå bakterievekst.

For å justere temperaturen:

  1. Koble fra strømtilførselen.
  2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
  3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til. Endring av temperaturinnstilling på termostaten forandrer kun temperaturen på vannet i tanken. Temperatur til tappestedene justeres på blandeventilen

Man kan lese mer om hvordan man stiller temperaturen på termostaten her  

Varmtvann utgjør omtrent 15 prosent av strømforbruket. Med gode varmtvannsvaner, bruk av sparedusj, sparekran og gjenvinning av avløpsvann kan du spare mye strøm