Eksamensoppgaver

Her  vil jeg legge ut løsningsforslag på skriftlig rørlegger eksamen. Jeg bruker kun hjelpemidler som elevene/studentene har lov til og bruke på eksamen. (se kilder). jeg tar forbehold om feil i løsningsforslagenne mine, om dere oppdager feil setter jeg stor pris på en melding på dette.

Lykke til på eksamen og en fin fremtid i et intretesangt og gøy yrke.

Med vennlig hilsen Rørleggermester/ faglærer Kjetil Narvestad.