RØRLEGGEREKSAMEN 04.06.2021 LØSNINGSFORSLAG

SituasjonsbeskrivelseI Stjerneveien 24 skal det bygges en ny enebolig, og du har fått i oppdrag å utførerørleggerarbeidet innvendig i boligen.Trykket på kaldtvannsledningen til bygget er målt til 6,5 bar.Som du ser av de...

Les mer