Hvordan legge bunnledning

Bunnledningen skal legges med et fall på minimum på 1:60. Det første tallet er høydeforskjellen og...

Les mer