bunnledningBunnledningen skal legges med et fall på minimum på 1:60. Det første tallet er høydeforskjellen og det andre er lengden på bunnledningen.

Fall =høyde/lengde

last ned Jordingsmuffen skal monteres på bunnledningen for at vi ikke skal få
strømstøt ved kontakt med vannet eller avløpsanlegget når feil oppstår på det elektriske anlegget.

Før vi starter legging av bunnledningen for avløpssystemet, må det måles nøyaktig på arbeidstegningen for å finne ut hvor sluk og oppstikk skal stå. Oppstikk kalles den delen av røret som stikker opp gjennom gulvet etter det er støpt. Vi setter ut et merke der sluk og oppstikk kommer, og starter med å legge bunnledningen fra stikkledningen der den kommer inn i ringmuren. Plastrørene kappes med en fintannet håndsag, og grader inni og på utsiden av rørenden fjernes med en rasp. Røret skal kappes 10 mm kortere enn tilmålt slik at vi gir rom for ekspansjon. Vi smører på glidemiddel slik at røret glir lett inn i bunnen på muffa og setter et merke på røret i kanten på muffa. Deretter kan vi trekke røret 10 mm ut igjen for å gi rom for ekspansjon. Dette skal gjøres på alle rørdeler vi monterer på bunnledningen. Det er ikke tillatt å bruke mer enn 45˚ bend på en bunnledning, og vi må hele tiden kontrollere med vater for å påse at avløpsledningen har minimum fall på 1:60, det vil si 1 cm på 60 cm. Minste dimensjon på en bunnledning for avløpssystem skal være 75 mm til et enkelt utstyr. Er det mer enn ett utstyr, må vi bruke 110 mm. Når hele bunnledningen er lagt, må vi kvalitetssikre arbeidet ved å kontrollere fall. Vi må også påse at merket vi satt ved de aktuelle rørdelene for å ivareta ekspansjon, ikke har flyttet seg og at oppstikk og sluk er plassert riktig mål i henhold til tegningen. Til slutt må vi sikre bunnledningen slik at den ikke flytter seg under støpingen.