Regulere varmtvannet på blandeventilen

Varmtvannstankens utgående varmtvannstemperatur til tappestedene i boligen justeres med rattet på blandeventilen. Justering av blandeventilen påvirker ikke temperaturen på varmtvannet i produktet. En blandeventil senker ikke temperaturen i tanken, den tar og blander varmt og kaldtvann til ønsket temperatur. man beholder en legionella sikker tank og samtidig får den ønskete temperaturen ut til tappestedene i huset. Blandeventilen kan også brukes som stengeventil for varmtvannet. Man tar da og vrir rattet helt over på minus siden.

For å justere temperaturen:

  1. Vri det justerbare rattet helt mot “+”for og regulere varmtvannet på blandeventilen
  2. Vri deretter rattet mot “–” til ønsket temperatur. (se produktets montasjeanvisning)

Hvordan justeres temperaturen i berederen?

Produktets termostat er normalt stillbar fra 60-90°C. Termostaten bør ikke stilles lavere enn 65°C for å unngå bakterievekst. Jeg har tidligere skrevet et artikkel om hvordan man sparer strøm og justere termostaten på varmtvannstanken. Jeg anbefaler dere og lese det før man justere termostaten.  Der har jeg skrevet litt om farene med og senke temperaturen for mye. Les den  HER

For å justere temperaturen:

  1. Koble fra strømtilførselen. Mm berederen er direktekoblet som de fleste nye tankene er, må man koble ut sikringen til berederen i sikringsskapet. Er strømforsyningen koblet i en stikkontakt, kan man enkelt nappe den ut. da er det ikke nødvendig og ta sikringen. Når man først holder på med denne jobben er det lurt og kontrollere ledningen. kan anbefale og lese denne artiklene om feil på strømforsyningen til bereder på noen oso beredere.  LES DEN HER 
  2. Demonter el-lokket med en skrutrekker. Her trenger man en stjernetrekker. Husk at når lokket er av, så har man tilgang til strømførende ledninger og komponene.lokk med skrue oso bereder
  3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til. Endring av temperaturinnstilling på termostaten forandrer kun temperaturen på vannet i tanken. Temperatur til tappestedene justeres på blandeventilen. (Se montasjeanvisning.)