Hvordan dimensjonere avløpsrør

Jeg vil nå forklare hvordan man dimensjonerer avløpsrør. Eller spillvannsledninger som det heter på fagspråket. Man dimensjonerer avløpssystemet for og få et funksjonelt avløpssystem og man slipper og bruke unødvendige store rør. ved dimensjonering bruker vi tabeller og diagrammer som er laget på grunnlag av erfaring og prøving. tabellen finner man i Normalreglement for sanitæranlegg og angir dimisjoner for stående, for liggende, for ventilert og ikke ventilerte ledninger. Det er egnede tabeller for plast rør og egnene støpejerns rør.

 

 

Tekniske bestemmelser (Normalreglement for sanitæranlegg.)

For og kunne dimensjonere vann og avløp må man ha Tekniske bestemmelser, i denne boka står alt av tabeller og diagrammer man trenger.

Boka kan kjøpes hos de fleste bokhandler. Her kan du kjøpe den hos ark

Eksempel på dimensjonering av avløp

I et forretningsbygg er en ventilert avløpsledning av plast belastet med følgende utstyr med selvstendig vannlås.

 • 7 stk wc-er
 • 4 stk 75 mm pastsluk
 • 1 stk 110 mm golvsluk
 • 5 stk utslagsvasker.
 • 1 stk oppvask ( oppvaskbenk)
 • 4 stk vaskekar
 • 4 stk servanter med 1 ¼ bunnventil.
 • 1 stk urinal

Spørsmål vi skal finne svar på

a)Hva blir normalvannmengden fra disse utstyrgjenstandenne?

b)Hva blir største samtidig belastning av spillvann?

c)Hvilken dimensjon må den stående ventilerte spillvannsledningen ha?

d)Hvilken dimensjon må vi ha på bunnledningen og stikkledningen når fallet er 20‰ ?

a)Vi bruker tabell 13, side 51 i Tekniske bestemmelser og finner normalvannmengden:

 • 7 stk Wc: 7 X 1,8 l/s =12,6 l/s
 • 4 stk 75 mm pastsluk: 4 X 1,5 l/s = 6,0 l/s
 • 1 stk 110 mm golvsluk: 5 X 0,9 l/s = 2,0l/s
 • 5 stk utslagsvasker: 5 X 0,9 l/s = 4,5 l/s
 • 1 stk oppvask ( oppvaskbenk): 1 X 0,6 l/s = 0,6 l/s
 • 4 stk vaskekar: 4 X 0,6 l/s = 2,4 l/s
 • 4 stk servanter med 1 ¼ bunnventil: 4 X 0,4 l/s = 1,6 l/s
 • 1 stk urinal: 1 X 0,3 l/s = 0,3 l/s
 • Sum normalvannmengde blir : 30,0 l/s
 1. b) Største samtidige belastning finner vi på figur 7, side 51 i Tekniske bestemmelser. Vi finner 30 l/s på den horisontale linjen. Fra 30 l/s går vi vertikalt til vi krysser kurve A. Fra dette krysningspunktet går vi horisontalt til venstre og avleser ca 2,7 l/s. Det største samtidige belastning av spillvann blir ca 2,7 l/s.
 1. c) For å finne dimensjonen på den stående ventilerte spillvannsledningen må vi bruke tabell 14, side 52 i Tekniske bestemmelser. Husk at det er normalvannmengden vi bruker her. Den er på 30 l/s og er belastet med 7 stk wc. Vi ser at dimensjonen på den stående ventilerte ledningen blir 110 mm.

d)Vi finner dimensjonen på bunnledningen og stikkledningen på figur 9, side 53 i Tekniske bestemmelser. Vi finner 2,7 l/s på linjen og går vertikalt til vi krysser den horisontale linjen for fallet på 20 ‰. Vi ser at krysningspunktet er litt til venstre for 90 mm målt innvendig. Det er to årsaker til at vi må benytte 110 mm. Minste tillatte dimensjon utvendig nedgravd ledning er 110 mm, og samtidig har vi 7 wc-er. Se side 23 og 24 i Tekniske bestemmelser. Dimensjon på bunnledningen og stikkledning når fallet er 20 ‰, blir 110 mm.