Lag en skisse av jobben  og ta den med til rørbutikken. Er du usikker på hvor mye materiale du trenger, er det lurt og ta med ca. 10% mer materiell og rør som du har beregnet. Dette eliminerer behovet for å tilbake til butikken mens du arbeider. De fleste butikkene tar retur på varene så lenge det er ubrukt og rene.Husk og ta vare på kvitteringen!

Finne riktig rørdimensjon

illustration_1For å finne de rette dimensjonene til ventiler, kraner og andre ting som vil bli koblet til, må du kjenne dimensjonene de eksisterende rør og deler i anlegget du skal jobbe på. Mål røret og målestokk eller skyvelær, som vist på bilde.

Dette trenger du av verktøy

verktøyFor å utføre enkle rørinstallasjoner  trenger man  ikke avansert utstyr. Det holder med det verktøyet som de fleste hjem har. Biltema og Clas Olson har det meste man trenger til en billig sum.

 

 

baufil

KNIV

metall fil

• Skrutrekker, en større og en mindre

BØTTE og klut

DRILL

• Gummi klubbe (eller et annet mykt hamring med f.eks en trebit)

 

Husk!

• Før arbeidet begynner, du stenge stoppekrana i huset  deretter få ut all vann som ligger i rørnettet, for eksempel ved å åpne alle kraner.

Du bør aldri bygge koblinger i vegger eller gulv på grunn av risikoen for lekkasje.

• Når mann setter på vannet , hold de nye tilkoblinger under overvåkning for mulige lekkasjer.