Hvorfor vannmåler?

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk forbruker av varen. Slik blir kostnadene rettferdig fordelt mellom abonnentene. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjonen i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også erfaringsmessig bli redusert. 

Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak. 

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Ta en dusj i stedet for karbad? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn? Se råd om hagevanning.

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran kan bli til 100 m3 ekstra vannforbruk i året. Et rennende toalett føre til så mye som 400 m3 ekstra vannforbruk i året. Slike lekkasjer blir fort dyrt. Du kan selv kontrollere om det er lekkasje i boligen, eller om vannmåleren viser feil.

Lover og regler

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune.

Kilde: Arendal Kommune  

Montering av vannmåler

Innvendig hovedstoppekran

Dersom bygget ikke har innvendig hovedstoppekran skal rørlegger montere ny, innvendig hovedstoppekran før kuleventil med sil. Dette gjelder både for nye og eldre bygg.

Stoppekran med sil, eller stoppekran og sil i to enheter. Trippelventil kan godkjennes dersom den har inspeksjonsmulighet.

Plombering monteres på kupling mellom sil og vannmåler. Vannmåler i fastskrudd brakett. Brakett skal være fastskrudd, dette gjelder også om vannmåler monteres i skap. Det skal monteres tilbakeslagsventil.

Det anbefales at det monteres ekspansjonskar på anlegget.