stoppekran

Stengeventil

Før du begynner å skru på rørene i huset  må du vite hvor stoppekrana er. Jeg har jobbet som rørlegger i 17 år og har erfart at ca 50 % av boligeier vet hvor den er.
De fleste stoppekranene er i kjelleren, mange ganger er de skjult bak skap, beredere, de er bygget inne i vegger. Den vanligste plassen og montere en stoppekran er ved varmtvannstanken. Alle hus ha minst 2 stoppekraner som kan stenges. Man finner en kran inne i huset, og mann har en ute. kranen som er montert ut kan ligge i en kum. men de fleste gangene er det kun et sort rør som stikke opp av bakken.

Innvendig hovedstengeventil

Enhver bygning skal ha en innvendig hovedstengeventil plassert foran første avstikker. Hver leilighet skal i tillegg ha egen stengeventil. Vannmåler monteres rett etter stoppekrana og før første fordeling.

Plassering

stengeventiler kan monteres på følgende steder:

  • på alle ledninger til utstyr som krever driftsmessig vedlikehold. 
  • på alle  oppleggsledninger i større bygninger.
  • på kaldt og varmtvannsledninger inn til leiligheter.
  • foran toaletter og andre apparater.
  • Foran utvendige tappekraner som må dreneres ved fare for frost.
  • på ledninger til uoppvarmede rom.
  • stengeventiler skal være av godkjent typer.

Kuleventiler i diameter større enn DN 20. (3/4) skal ha gir.

Etter den innvendige hovedstoppekrana krever de fleste kommunene at det monteres en vannmåler. Er vanntrykket over 6 bar, skal det monteres reduksjonsventil.

 

Utvendig hovedstengeventil 

Utvendig hovedstengeventil av sterk utførelse (bakkekran) skal monteres på stikkledningen så nær hovedledningen som mulig, men ikke i kjørebane. Ved åpen bebyggelse skal stengeventilen plasseres like innafor tomtegrensen eller gjerdelinjen til huset.

På hovedstengeventilen skal det monteres en teleskopisk spindelforlenger, slik at ventilen kan åpnes og stenges uten at man trenger og grave opp. Dersom hovedstengeventilen med teleskopisk spindelforlenger monteres like inntil gjerdet skal den teleskopiske spindelforlengeren  stikke ca. 30 cm over bakken.