Har du kloakklukt i huset?  her er de seks mulige årsaker til kloakklukten.

koakklukt i hus1. Du har en vannlås i en vaskekum eller vask som har tørket ut fra manglende bruk. Vannet i vannlåsene  vil etter hvert fordampe. Som ville føre til at kloakkgass å komme opp gjennom røra inn i rommet. Løse det problemet bare ved å fylle på vann i avløpet. Hvis du følger det opp ved å helle et par spiseskjeer matolje i avløpet, vil oljen hindre vannet å fordamper så fort neste gang.

2. Sjekk rensepluggen inne i sluket. Fjern risten som dekker åpningen og sørge for at det er en plugg inne i avløpsskålen. Hvis pluggen mangler vil kloakkgassen sig inn i rommet forbi vannlåsen i sluken. Noen ganger er pluggene fjernet for å rense kloakknettet. Kjøp en erstatning plugg hos en rørlegger. Dimensjonen på pluggen pleier å være 1 «.

3.Vannet i toalettet kan også  fordampe. Uker med stillstand kan forårsake dette. Trekk ned i toalettet for å løse dette problemet.

4.En annen  årsak kan være  pakningen mellom  kloakkrøret og bunnen av toalettet. Med en lekkasje i dette seglet, vil kloakkgass finne sin vei ut fra under toalettet. Hvis det er tilfelle, må du fjerne toalett og erstatte toalettstussen.

5.Et mer alvorlig problem vil være et brudd på kloakkrøret eller en løs tilkobling i tak eller vegg. se etter lekkasjer. Hvis du ikke kan oppdage lekkasjen, ta kontakt med en rørlegger.

6.Et annet årsak kan være at det er dårlig lufting på avløpssystemet i huset. ved dårlig eller ingen lufting på anlegget vil det oppstå vakuum i kloakkrøret. når det er vakuum i røret vil vann fra vannlås bli sugd ut og kloakkgass vil sige inn i huset. Her vil jeg anbefale å kontakte rørlegger for montering av lufting. Alle hus skal ha en lufting ut i friluft. Den skal monters 1 meter over høyeste vannlås i bygget.