Oppvaskbenken er montert og festet til veggen av snekker/ tømrer slik at det gjenstår å kople vann og avløp. Disse har rørleggeren tidligere lagt inn i skapet der vasken er montert. Dersom det ikke er laget hull for batteriet i benken, må man lage det, vi lager hullet med hullsag eller et annet verktøy som egner seg. Ved boring med hullsag må vi lese på tabellen som følger verktøyet, hvor stor hastighet det skal være på hullsagen for at den ikke skal ta skade.

Når hullet er laget, kan batteriet settes fast i benkplaten ved hjelp av mutteren som strammes til på undersiden. Vannledningene koples til batteriet, og alltid med kaldtvannet på høyre side. Dersom det skal monters oppvaskmaskin, vil batteriet ha en ekstra kran eller en hendel over platen og et ekstra rør under for tilkopling til maskinen. Avløpet koples nå sammen inne i benken med vannlåsen som følger med vasken.

Når vi kopler opp vann og avløp i en kjøkkenbenk, må vi være ekstra nøye slik at det ikke oppstår lekkasje. oppvaskbenker er spesielt vanskelig fordi det er vanskelig å oppdage små lekkasjer inne i benken, og at det gjerne oppbevares søppelbøtter, vaskemidler og annet inne i den.