tine rør

tine rør

Frosne rør

Det er mange situasjoner i et hus som kan føre til frossent vann i rørene. Dårlig isolasjon, ekstremt lave utetemperaturer og defekte termostater er bare noen av problemene som kan skape problemer. Dessverre kan frosne rør føre til uønskede og kostbare reparasjoner, men det trenger ikke å bli så dyrt om du kan tine opp en røret selv.

Trinn 1 – Finn hvor røret er fryst.

Finn det frosne delen av rør ved å starte nærmeste kranen. Føler rørene og se etter deler som er spesielt kaldt. Mer enn sannsynlig, vil den frosne delen være plassert i et område som ikke får så mye varme som andre deler av ditt hjem. Sjekk garasjen, krypkjeller, kjeller og yttervegger eller områder områdene har generelt  lavere temperaturnivåer.

Trinn 2 – Sjekk for Skader

Påse at det frosne røret ikke har lekkasjer eller sprekker. vann som  fryserutvider seg. Den utvidede volum kan føre til at røret sprekker. Merk at hvis at røret faktisk har sprukket, må du ringe en rørlegger for å få skaden fikset.

Trinn 3 – Slå av vannet
Finner stengeventilen  til den delen av røret som er fryst. Slå av ventilen. Du må kanskje stenge hovedventilen i huset

Trinn 4 – Åpne en kran.

Åpne en kran i nærheten av området som er fryst for å få vekk vann fra problemområdet.

Metode 1: Varm Håndklær

Legg på varme håndklær på området som er fryst.

 

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- vvsmester1 --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><ins class="adsbygoogle"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="display:block"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-client="ca-pub-6456861490774924"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-slot="8022163092"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> data-ad-format="auto"></ins><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

Metode 2: Hårføner

 Slå på hårføneren og blås mot det frosne delen av røret. Begynne å bruke varmen i den delen av røret som er nærmest til kranen slik at vannet vil gå gjennom for å hindre at det bygger seg opp trykk.

Metode 3: vifteovn

Om hårføner ikke løser problemet, plasser en  vifteovn nær det frosne røret. Vær sikker på at vifteovnen du bruker, oppfyller elektriske standarder. Plasser den på et trygt sted hvor det ikke kan forårsake brannfare. Slå på ovnen og la den varme røret oå vannet og sjekke renner igjennom røret. Om vannet sildret gjennom rørene, la ovnen stå  på i en halv time.

Vurdere tiltak i forebygging

Isoler rørene, ha på varme, isoler huset bedre. monter varmekabel på rørene som ligger i  problemområder.

Rør i rør. Les mer her.

mtrent en time. Etter en time, sjekk for å se om det har vært noe fremgang i tining av røret. Hvis det virker som røret tiner, skru p