Hvordan tine frosne rør i rør med støvsuger.

For å tine frosne rør i rør trenger man kun en støvsuger.I et rør i rør system ligger vannrøret i ett trekke rør, røret går fra et vegguttak til for eksempel en kjøkkenkranen. Røret går derfra til ett fordelerskap. Om varmtvannet til kjøkkenet er fryst åpner man varmtvannet på krana. Gå til fordelerskapet og finn varmtvannrøret til kjøkkenet i skapet. Der røret kommer inn i skapet setter mann støvsugeren. Start støvsugeren for å suge ut kald luft. Når man suger ut den kalde luften vil varm luft bli sugd igjennom trekke røret og da vil vannet begynner å tine og vannet vil begynne å renne ut av krana. om det kommer vann ut i skapet etter at man har tint røret, da er røret sprukket og må byttes. Steng vannet og ring rørlegger.

Film kommer.