For å åpne for eksempel en vask som er tett, trenger man en sugepropp med skaft.

83227.image0Fjern dreneringsproppen. De fleste avløps stoppere trenger å bli slått mot klokken, men noen løfter rett ut.
83233.image6Trykk sugekoppen opp og ned uten å bryte forseglingen. Skyv sugekoppen ned til den berører avløp og deretter trekke seg kraftig opp, men ikke nok til å bryte suget. Gjenta dette et par ganger. Advarsel: Hvis du brukte blekemiddel eller andre kjemikalier i avløpet, må du bruke vernebriller og hansker. Jeg anbefaler ikke å bruke kjemikaler før du har prøvd sugekoppen.
83229.image2Bruk en våt klut eller svamp til å blokkere overløpshullet. Tetting av overløphullet blokkerfor luft og skaper bedre sug på avløpet.
83235.image8Gjenta trinn 4, men denne gangen, trekk opp kraftig for å løsne suget. Er avløpet fortsatt tett, gjenta trinn 3 og 4 til vannet begynner å renne. Hvis du har prøvd disse trinnene et par ganger og avløpet fortsatt er tett kan man prøve med avløpsåpner. Bruk kunn flytende avløpsåpner. om ikke dette hjelper er det på tide å ringe en rørlegger.
83231.image4Dekk til avløp med sugekoppen, fyll vannt halvveis over sugekoppen. Hvis det ikke er nok vann i vasken, legge til noen. Hold sugekoppen rett.
83237.image10Bruk hansker når du fjerner hår ol. spesielt viktig når man har brukt kjemikaler.