Plan og bygningsloven (Pbl) har følgende bestemmelser om søknadspliktige tiltak:

§ 20-1.

Tiltak som krever søknad og tillatelse (utdrag)

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av ­bygning, konstruksjon eller anlegg
b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under pkt. a)
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Krav til søknad og bruk av ansvarlig entreprenør gjelder for:

 • Nye våtrom
 • Total rehabilitering av våtrom – rommet strippes ned til bærende ­konstruksjoner
 • Utvidelse av våtrom – endring og flytting av vegger
 • Ettermontering og skifte av sluk i gulv som er brannskille mot annen boenhet eller branncelle

Ikke krav til søknad for:

 • Sanitærinstallasjoner i eksisterende bygg
 • Utskifting av rør
 • Montering av utstyr og ventiler
 • Skifte av sluk (utenom brannskille)
 • Skifte av varmtvannsbereder, oppvaskmaskiner og annet utstyr
 • Utbedring og skifte av våtromspanel og liknende tettesjikt (produktet skal ha dokumentasjon)
 • Utskifting av tettesjikt i vaskerom

Krav til søknad og bruk av ansvarlig entreprenør gjelder for:

 • Nybygg
 • Total rehabilitering av bygg
 • Bruksendring av bygg
 • Endring av bærende konstruksjoner
 • Ettermontering og skifte av sluk i gulv som er brannskille mot annen boenhet eller branncelle

Ikke krav til søknad for:

 • Sanitærinstallasjoner i eksisterende bygg
 • Utskifting av rør
 • Montering av utstyr og ventiler
 • Skifte av sluk (utenom brannskille)
 • Skifte av varmtvannsbereder, oppvaskmaskiner og annet utstyr
 • Utbedring og skifte av våtromspanel og liknende tettesjikt (produktet skal ha dokumentasjon)
 • Utskifting av tettesjikt i vaskerom
 • Utvidelse av våtrom – endring og flytting av vegger
 • Endring av rom til våtrom (intern bruksendring)

SØKNADSPLIKTIGE SANITÆRINSTALLASJONER

Type Ja Nei
Våtrom i nybygg og i tilbygg over 50 m2 X
Rørgjennomføringer i brannskiller X
Etablering av våtrom i eksisterende bolig X
Etablering av våtrom i tilbygg inntil 50 m2 X
Rehabilitering/restaurering av eksisterende våtrom (uten bryting av brannskille) X
Alminnelige reparasjoner og service X
Innebyggede sisterner X
Sluk i gulv som ikke er brannskille, men hvor membran brytes X
Sluk i gulv som er brannskille X
Utskifting av sanitærinstallasjoner X
Montering av lekkasjestopper X