Dusjbatteri settes fra 100-110 cm over golvet dersom man ikke ønsker en annen høyde. Skal dusjen sitte i et dusjkabinett, blir høyden bestemt ut i fra dette. Når vi skal montere et dusjkabinett, begynner vi med å legge delene ut over golvet. Deretter monterer vi delene i den rekkefølgen som er beskrevet i monteringsanvisningen. Dersom sluket er lagt slik at det ligger halvt under dusjkabinettet, stikker vi avløpet ned i sluket. Dersom sluket er plassert ute på golvet, ligger det avløp i 32 mm fra før fra sluket og inn under karet. Vi kopler dusjbatteriet til vannledninger ved hjelp av godkjente trykkslanger.

Skal vi montere dusjbatteri på en vegg, må vi være svært grundige når vi kopler til vannledningene. slik at vi unngår lekkasje. I alle skruehull og rundt rør som kommer ut av veggen, må vi smøre godt med silikon slik at det ikke kan trenge inn vann.