Vaske og oppvaskmaskiner i rom uten sluk må sikres ekstra godt for at vi skal unngå vannskader. Det er viktig at en eventuell lekkasje blir oppdaget raskt, og det er derfor fornuftig å lage en oppsamlingsbakke av for eksempel golvbelegg, som maskinen settes opp i. Oppsamlingsbakken lages med tre oppbrett slik at en eventuell lekkasje vil føre vannet fram foran maskinen.

Ledningene må koples riktig. Oppe på benken skal vanntilførselen ha en stengekran som skal være tilgjengelig. Vanntilførselen skal ha en «katastrofeventil» som stenger ved slangebrudd. De fleste oppvaskmaskiner har en innebygd. Den sikreste måten er å montere en fuktføler og en magnentventil. Ved lekkasje varsler fuktføleren en magnentventil  på vanntilførselen. Magnetventilen stenger vanntilførselen automatisk.

Avløpsslangen skal henge opp under benkplaten med et klammer, og slangen skal festes godt til avløpet slik at det ikke løsner ved utpumping av vannet.