Montere oppvaskmaskin

Vaske og oppvaskmaskiner i rom uten sluk må sikres ekstra godt for at vi skal unngå vannskader. Det er viktig at en eventuell lekkasje blir oppdaget raskt, og det er derfor fornuftig å lage en oppsamlingsbakke av for eksempel golvbelegg, som maskinen settes opp i. Oppsamlingsbakken lages med tre oppbretter slik at en eventuell lekkasje vil føre vannet fram foran maskinen.

 

Ledningene må koples riktig. Oppe på benken skal vanntilførselen ha en stengekran som skal være tilgjengelig. Vanntilførselen skal ha en «katastrofeventil» som stenger ved slangebrudd. De fleste oppvaskmaskiner har en innebygd. Det er nå et krav at fuktføler og en magnetventil skal monteres i kjøkkenbenken. Ved lekkasje varsler fuktføleren en magnetventil på vanntilførselen. Magnetventilen stenger vanntilførselen automatisk.

Avløpsslangen skal henge opp under benkeplaten med et klammer, og slangen skal festes godt til avløpet slik at det ikke løsner ved utpumping av vannet.

Slanger, koblinger og maskiner skal kontrolleres for lekkasjer hvert år og skiftes ut morkne og slitte slanger før lekkasjen oppstår. Normal levetid for slike slanger er ca 10 år.

Om det ikke er montert kran, slangestuss og Waterguard fra før, anbefales det at en rørlegger gjør jobben med monteringen av oppvaskmaskinen.

Står det en maskin der fra før eller opplegget er ferdig er dette en grei jobb for de fleste.

Montering av maskinen 

Husk og steng vannet i huset. Når det er gjort må man ha klart verktøyet man trenger. Man trenger en skiftenøkkel, vannpumpetang, skrujern og gjerne et håndkle for å ta vannsøl fra slangene. Før man skrur av slanger er det viktig å tappe ut trykket fra røra, det gjøres med og åpne kjøkkenkran. Steng kjøkkenkrana når trykket er tømt.  Legg håndkle inne i skapet og litt rundt røra for å fange opp vannsølet. Avløpslangen skal være klamret fast, om nødvendig løsn på klammerenne. Ta å skru av slangeklemma som fester avløpslangen inn på stussen på vannlåsen.

Nå kan det komme litt vann. Nå er det vanntilførselen: nå er det viktig og holde igjen på røret som slangen er koblet inn på. Bruk den ene tanga for å holde igjen og den andre til og skru av slangen. Når dette er gjort drar man den gamle maskinen ut og montere den nye etter monteringsveiledningen.

Nå er man klar for å koble vann og avløp. Det gjøres på samme måte som man gjorde under demonteringen, men bare i den andre rekkefølgen. Husk og kontroller for lekkasje. Et godt tips og en billig forsikring, er og være hjemme når du kjører oppvaskmaskinen for første gang.