Kloaklukt i huset er ekkelt og plagsomt. Men som regel er det enkelt og fikse. Jeg vil i dette innlegget gå igjennom hvordan du som huseier kan selv finn årsaken til kloaklukten. Jeg vil i tillegg forklare hvordan man kan bli kvitt lukta. Lukta kommer fra gasser som kommer ifra avløpet, for og hindre lukt fra klokanlegget har man vannlås på avløpet.

Vannlåser

I slukene som står plassert i gulvet er det vannlås i. Når vannet tørker ut i vannlåsen vil gasser sige inn i huset. Det er som regel ikke noe problem med at sluken i dusjen tørker ut, da den er som regel i daglig bruk. Men en sluk som står som en hjelpe sluk i en bod eller vaskerom og ikke får vanntilførsel vil tørke ut, og lukt vil sige ut av den tørre vannlåsen/sluken.

For å forhindre at lukt kommer ut må man etterfylle med vann regelmessig. Er det varmekabler i rommet tørker sluken raskere ut. Et tips er å fylle matolje i sluken, da den har en lengere uttørkingstid.

Servanter, vaskemaskiner, kjøkkenvasker og annet utstyr som er koblet på avløpet, har også vannlås og må etterfylle med vann ved lukt problem.

Det kan være flere grunner til at vannlåsen slipper lukt ut. Den ene grunnen er at vannlåsen må renskes. Er låsen full av fremmedlegemer vil det være mindre plass til vann og de tørker fortere ut.

Lufting

Alle avløpsanlegg har minst en luftig som går ut i fri luft. Den er som regel koblet in på en luftehatt på taket. Man kan i tillegg ha en hjelpelufting som for eksempel er koblet i kjøkkenbenken eller andre egnede plasser. Det er da montert på en lufteventil (durgoventil).  Det er en ventil som kun slipper luft inn og ikke ut.

Grunnen til at man har lufting på kloakken er for å hindre vakuum i røra. Får man vakuum vil vannet bli sugd ut av vannlåsene og det vil bli lukt fra alle sluk og avløp i huset. Har man ikke vann i alle vannlåser, er det sannsynlig vis en feil på luftinga.

En durgoventil kan sette seg fast og må vedlikeholdes, det gjøres ved og demontere ventilen og snu den opp ned. Da skal man høre at delene inne i ventilen beveger seg. Henger den fast er det å anbefale og bytte ventilen.  Ved feil på luftingen er det best og kontakte en Rørlegger. Les mer om luktproblemer her