Alle varmepumper fungerer i prinsippet likt, de henter varmen fra omgivelsene. De fleste varmepumpene består av to varmevekslere, en kompressor, en ekspansjonsventil og et såkalt arbeidsmedium. En varmepumpe og en kjølemaskin ( som kjøleskap) er samme type maskin. Det er bare bruksmåten som er forskjellig.

En varmepumpe kan hente ut varme fra omgivelsene og bruke den til oppvarmingsformål i bygninger.

En varmepumpe fungerer slik:

En frostvæskeblanding som består av vann og teknisk sprit, sirkulerer i en kollektorslange. Kollektorslangen erslangen som tar opp energi fra fjell, jord, luft eller sjø. I varmepumpen finnes en varmveksler som kalles fordamper. Der overføres energien fra frostvæsken til kuldemedium med lavt kokepunkt. Dette varmes opp til det fordamper (koker) og sirkulerer videre i et lukket system. Kuldemediet (freon) skal være av type som ikke skader ozonlaget vårt.

I kompressoren økes trykket til kuldemediet, dermed stiger temperaturen til et nyttig nivå. I kondensatoren går kuldemediet over tilvæskeform fordi varmen blir overført til bygningens oppvarmingssystem. I ekspansjonsventilen senkes trykket og temperaturen på kuldemediet. Kuldemediet går tilbake til fordamperen og prosessen starter på ny runde igjen og igjen.