Situasjonsbeskrivelse
I Stjerneveien 24 skal det bygges en ny enebolig, og du har fått i oppdrag å utføre
rørleggerarbeidet innvendig i boligen.
Trykket på kaldtvannsledningen til bygget er målt til 6,5 bar.
Som du ser av de vedlagte tegningene, er sanitæranlegget innvendig tegnet/prosjektert, men
ikke dimensjonert. Videre skal det være en luft-til-vann-varmepumpe som forsyner boligen med
varmt tappevann og dekker behovet for oppvarming.


Oppgave 1
a) Dimensjoner alle vann- og avløpsledningene etter forenklet metode, og påfør
dimensjonene på tegningene.
b) Lag en komplett materialliste for bunnledningen. Bruk vedlegg med Liste for
materialuttak til bunnledningen.
c) På oppleggsskjemaet (Tegning nr. 5 og 6) er det på kaldtvannsinntaket tegnet 6 ventiler.
Skriv navnene på disse ventilene i riktig rekkefølge, og begrunn rekkefølgen.
d) Hvorfor monteres ekspansjonskaret på kaldtvannsledningen etter den innvendige
hovedstoppeventilen?


Oppgave 2
Varmepumpen skal dekke varmebehovet/transmisjonstapet for oppvarming og varmt
tappevann. Varmebehovet/transmisjonstapet er beregnet til 5230 watt: 2615 watt til 1. etasje
og 2615 watt til 2. etasje.


a) Bruk vedlegg 2, Forenklet dimensjoneringstabell for varmeanlegg, og påfør dimensjonen
på fordelingsledningen fra varmepumpen til rørfordeleren på tegning nr. 6.
b) Forklar fordeler og ulemper med ulike varmeavgivere i et vannbårent lavtemperert
anlegg.

Det er ikke entydig hvilken varmeavgiver som er best. Noen gir bedre vertikal temperaturgradient som vi ser i figur 2.28, mens andre har lavere installasjonskostnader. Noen egner seg best i boliger, andre i industribygg. Kort oppsummert:

Gulvvarmegir den beste vertikale temperaturgradienten. Det er en helt skjult varmeavgiver. Gulvvarmesystem i betonggulv egner seg ikke i lavenergi- og passivhus på grunn av lang responstid.

Veggvarme er et bra alternativ ved ettermontering, og da helst mot innervegg. Varmeavgiveren er helt skjult. Kan være upraktisk når noe skal henges opp på veggen.

Takvarmeer et bra alternativ, og ofte bedre enn veggvarme for ettermontering. Takvarme gir den nest beste vertikale temperaturgradienten, er en helt skjult varmeavgiver og er ofte et rimeligere alternativ enn gulvvarme. Takvarme har begrenset varmeavgivelse og egner dårlig som eneste varmeavgiver i bygg med betydelig varmeeffektbehov.

Radiatorerer den tradisjonelt mest brukte varmeavgiveren. Kan kjøres som lav- eller høytemperatur varmeavgiver og har relativt rask responstid. Radiatorer bidrar til bra inneklima selv med middels bra vertikal temperaturgradient.

Konvektorer og viftekonvektorer kjennetegnes ved relativt høy varmeeffekt med lav vanntemperatur. De gir dårlig vertikal temperaturgradient og viftekonvektorer kan ha sjenerende viftestøy. De bør derfor brukes med omhu.

Varmelist er et bra alternativ for ettermontering på grunn av lite inngrep i bygningen og et diskret utseende. Den egner seg dårlig som lavtemperatur varmeavgiver i bygninger med betydelig varmeeffektbehov.

Ventilasjonsvarme er vanligvis kun aktuelt i større bygninger som et supplement til andre varmeavgivere.

Strålevarmepaneler er kun egnet ved stor takhøyde og brukes vanligvis i industribygg. Responstiden er rask og panelene er avhengige av høytemperatur varmekilde


c) Forklar hvordan du med automatikk styrer et vannbårent varmeanlegg.


Oppgave 3
Byggherren i Stjerneveien 24 ønsker å få montert en ekstra vannutkaster på veggen rett utenfor
kjøkkenet. Vannutkasteren har byggherren kjøpt selv, men han ønsker at du monterer den.
I tillegg ønsker han å oppgradere blandebatteriene i huset fra standardbatterier til en annen
modell.
Beskriv hvilke hensyn du må ta når du utfører de to oppdragene i denne forespørselen.

Bunnledningsplan
Plan 1.etasje.
Bjelkelagsplan
Plan 2.etasje
Opplegg skjema
Detaljer teknisk rom. varmepumpe med ventiler.
Liste for materialuttak bunnledning
Forenklet dimensjoneringstabell for varmeanlegg