erik_davidsen_rorlegger_rygge_bildeÅ vite når man skal bruke en rørlegger kan man spare penger i det lange løp. Bruk rørlegger når problemet er omfattende og krever fagkompetanse, og når risikoen er stor for å gjøre mer skade enn godt..

Lavt vanntrykk i hele huset: Dette problemet kan være forårsaket av en rekke faktorer, slik som hindringer (rust eller smuss) i vannrøra; lavt vanntrykk fra kommunal ledning eller en brønn. En god rørlegger vil kunne analysere problemet og finne årsaken.

Ingen varmt vann: Med mindre varmtvannstanken lekker, kan det være vanskelig å fastslå årsaken.

Skifte en varmtvannsbereder: Tenk to ganger før du prøver å bytte varmtvannstanken selv. Husk at rørlegger kan bære den nye til kjelleren, koble den opp, sørg for at det fungerer, og kast den gamle.

Tett kloakk: Mann kan prøve å stake kloaken selv med en stakefjør. om ikke dette hjelper kan man ringe rørlegger eller firmaer som har spyleutstyr. På eldre rør kan røtter fra trær trenge inn i røra.

Frosne rør: Hvis et rør fryser, sjekk nøye for å se om røret har sprukket. Om de er sprekt ringe en rørlegger. Du kan prøve å tine rør med hårføner, men selv om røret ikke er sprukket,  kan det være lurt å ringe en rørlegger.

Omfattende rørarbeid:  Bruk en rørlegger