Verktøy du trenger Boremaskin, baufi l, kniv, skiftenøkkel, tang, tommestokk og polygrip. Husk å også ha følgende tilgjengelig Skruer, gjengetape eller hamp og tetningsmiddel.

Viktig å tenke på Steng alltid av vannet før du starter installasjonen. Ventilhuset samt alle skjøter og koblinger skal være synlige slik at eventuelle lekkasjer er lette å oppdage. Denne vannutkasteren er utstyrt med en typegodkjent tilbakeslagsventil. Hvis du har en annen vannutkaster som krever både tilbakeslagsventil og vakuumventil, kan du montere vakuumventil FMM 2827-5150 på inntaket.

Kontakt en lokal rørlegger dersom du er i tvil.

Les monteringsanvisning her:

C11-Montera-vattenutkastare-NO