Hvordan legge vannbåren varme

Et vannbårent gulvvarmesystem fra Uponor kommer til å gi deg den beste komforten du kan tenke deg i tillegg til et lavere energiforbruk enn tradisjonelle radiatorer. For at du skal kunne utnytte alle fordelene ved gulvvarmen, er det greit å vite hvordan et varmesystem vedlikeholdes på riktig måte.

Gulvvarmens grunnregler

Gulvvarmerøret av pePEX (krysstverrbundet polyetylen) er støpt inn i betong eller montert i et trebjelkelag. I et trebjelkelag kan røret være  montert i konstruksjonspanel, kassetter eller i en sponskive. Trebjelkelagsystemer har det til felles at varmefordelingen fra rørene i gulvet skjer ved hjelp av varmefordelingsplater.

I rørene i gulvvarmesystemet sirkulerer oppvarmet vann som varmer opp gulvet. Gulvet kan sammenlignes med en stor radiator (varmeelement). Fordi gulvflaten i et rom er betydelig større enn en radiator på veggen, kan du ha en lavere vanntemperatur enn i radiatorer. Gulvflatens temperatur trenger derfor bare være litt varmere enn romtemperaturen.

Temperaturen på varmet i gulvvarmesystemet styres av en reguleringssentral som finnes i varmekilden. Reguleringssentralen tilpasser gulvvarmesystemets vanntemperatur etter gjeldende utendørstemperatur. Det betyr at jo kaldere det er utendørs, desto varmere blir vannet. Dermed øker også gulvtemperaturen. Gulvtemperaturen skal imidlertid ikke være høyere enn 27°C.

Reguleringssentralen i varmekilden bør derfor justeres meget nøye. Les brukerveiledningen for regulering av varmekilden din, eller la installatøren utføre justeringen.

Alle rom kan ha individuell romregulering. Romregulering kan om ønskelig utelates fra badet siden man der som regel ønsker høyere temperatur.

Romtermostater monteres ellers normalt i alle rom eller romsoner. En romsone kan f.eks. være rom som er sammenslått i åpen planløsning. Romtermostatene skal stenge vannflyten til den eller de gulvvarmeslyngene som sørger for varmetilførsel til de rommene der temperaturen er høyere enn den som er stilt inn.

Romtermostater med bryter har en lengre linje midt i skalaen som markerer ca. 21°C. Temperaturen økes når du vrir bryteren med klokken og senkes når du vrir i motsatt retning.

Termostater med display angir innstilt verdi når du trykker på en av innstillingsknappene. Temperaturen justeres med knappen + eller -.

Romtermostaten skal stilles inn slik at alle rom får ideell romtemperatur. De fleste vil ha en litt høyere temperatur på badet og en lavere temperatur på soverommet. Du kan derfor tilpasse temperaturinnstillingen til det du ønsker selv.

Du bør likevel unngå for store omstillinger på romtermostaten siden det lett blir for store svingninger i romtemperaturen.

Sentralen i gulvvarmesystemet er stedet hvor alle gulvvarmesløyfene kommer opp av gulvet og knyttes til en gulvvarmefordeler (samlestokk). Du kan også ha flere gulvvarmefordelere.

Gulvvarmefordeleren er sluttet til en varmekilde. Fra varmekilden strømmer oppvarmet vann ut til gulvvarmefordeleren. Gulvvarmefordeleren distribuerer deretter det varme vannet til den resepktive sløyfen.

På gulvvarmefordeleren sitter også termoelektriske elementer som på signal fra romtermostatene åpner eller stenger vanntilførselen  til gulvvarmesløyfene. På eldre eller enklere systemer må flyten til gulvvarmesløyfene justeres etter beregnet behov for de respektive sløyfenes. Men det finnes også nyere og litt smartere systemer som automatisk utfører denne justeringen.

Innstilling av varmesystemet

  • Uponor Control System Manøverpanel I-76

Romtemperaturen er avhengig av den utgående vanntemperaturen til varmekilden og innstillingen av romtermostatene. Det er derfor viktig at varmekilden er korrekt justert utfra husets temperaturbehov ved ulike værforhold.

Fullstendig brukermanual finnes tilgjengelig i vårt nedlastningssenter.

Denne justeringen kan kontrolleres på følgende måter:

  • Skru opp temperaturen på samtlige romtermostater i gulvvarmesystemet. Vent noen timer, eller til neste dag, slik at temperaturen i rommene tilpasser seg de nye innstillingene.
  • Hvis det blir for varmt i alle rommene, er varmekilden stilt til en for høy temperatur. Da bør denne justeres ned, se separat driftsinstruksjon for varmekilden og dennes kontrollutstyr. Hvis ett eller flere rom blir kalde, bør tilsvarende kontroll justeres til en noe høyere temperatur.
  • Når samtlige rom blir passe varme, justeres romtermostatene tilbake til ønsket innstilling for de respektive rom. Det rommet som sist ble varmt, er rommet som er retningsgivende for justering av kontrollene.

Alle andre rom har en overtemperatur, og denne kommer til å stilles ned av romtermostatene. Hvis temperaturen i ett rom er for lav, kan dette ikke alltid endres bare ved å justere romtermostaten til høyere temperatur. Kanskje må også innstillingen for kontrollene settes til høyere temperatur.

Installatøren kan hjelpe med omjustering av kontrollutstyret.

Drift og vedlikehold

  • Usynlig komfort med vannbåren gulvvarme

Normalt krever Uponor gulvvarmesystem ikke vedlikehold. Det holder som regel å kontrollere at systemet fungerer som planlagt.

Følgende tilsyn må gjennomføres kontinuerlig når gulvvarmesystemet er i bruk:

  • Kontroller temperatur og trykk i varmesystemet. Hvis trykket synker under det normale, må du fylle på vann. Se separat driftsinstruks for varmekilden. Det kan kanskje også være nødvendig å lufte gulvvarmefordeleren. Kontroller også at det ikke finnes synlige lekkasjer.
  • Statuslamper og lignende indikatorlys i gulvvarmesystemets kontrollsentral bør også kontrollere.
  • Etter noen års drift kan det være nødvendig å kontrollere batteriene i radiotermostatene.
  • Kontakt installatøren dersom du oppdager noe unormalt. Lytt etter ulyd fra sirkulasjonspumpen. Dette kan tyde på forstyrrelser i sirkulasjonen i systemet.

Gulvvarme til alle typer gulv

Forskjellige hjem og bygninger har forskjellige forutsetninger for installasjon av gulvvarme. Uponor har løsninger som passer dine krav uansett om du bygger nytt eller bygger om. Mulighetene er mange!

Velg det installasjonsalternativet som passer best for deg

gulvvarme med festetråd

Festing mot armering

Varmesløyfer festet mot armering og innstøpt i betong.

Les mer

Gulvvarmekassett med isolering

Gulvvarmekassett med isolering

Varmesløyfer monteres i Uponor Gulvvarmekassett 20. Kassettene fordeler varmen til overgulvet.

Les mer

Gulvvarme i spaltegulv

Spaltegulv mellom bjelker

Varmesløyfer i spaltegulv mellom trebjelker. Gulvvarmeplater fordeler varmen til overgulvet.

Les mer

Gulvvarmesponplate for 12 mm rør

Gulvvarmeplate 12

Varmesløyfer montert i gulvvarmeplate for 12 mm rør.

Les mer

Rorholderskinne mot betong

Festeskinne på betong

Varmesløyfer montert i festeskinne pål betong eller lettbetong, innstøpt i støpemasse.

Les mer

Gulvvarme i spaltegulv på tvers av bjelkelag

Spaltegulv på tvers av bjelker

Varmesløyfer i spaltegulv på tvers av trebjelker. Gulvvarmeplater fordeler varmen til overgulvet.

Les mer

Gulvvarmesponplate

Gulvvarmesponplate

Varmesløyfer (17 mm rør) montert i gulvvarmesponplate sammen med varmefordelingsplater

Les mer

Silensio plater for flytegulv

Trinnlydplate på trebjelkelag

Varmesløyfer på trebjelkelag montert i Uponor Silencio Trinnlydsplate.

Les mer

Rorholderskinne mot isolasjon

Festeskinne på isolasjon

Varmesløyfer i festeskinne mot isoleringen (min. 150 mm ved montering på mark), innstøpt.

Les mer

Gulvvarmekassett

Gulvvarmekassett 20

Varmesløyfer monteres i Uponor Gulvvarmekassett 20. Kassettene fordeler varmen til overgulvet.

Les mer

Gulvvarmeplate for 20 mm rør

Gulvvarmeplate 20

Varmesløyfer montert i gulvvarmeplate for 20 mm rør.

Les mer

Silensio plater for flytegulv

Trinnlydplate på betong

Varmesløyfer montert i Uponor Silencio Trinnlydplate på betongbjelkelag.

Les mer