Klosetter blir vanligvis laget i sanitærporselen, men det produseres og selges også klosetter som er laget av rustfritt stål.

Klosettene består av en klosettunderdel og en cisterne som enten er festet sammen med to bolter eller støpt i ett stykke. det finnes mange varianter, også av armaturet i klosettene, men prinsippet er det samme. Vannmengden i cisternen kontrollert av innløpsventilen, som består av en ventil som åpner seg eller lukker seg avhengig av hvilken stilling flotørarmen har. flotøren flyter opp og stenger for vannet under fylling. Når det blir spylt ned i klosettet, faller flotøren og flotørarmen ned slik at ventilen åpnes og da fylles cisternen på nytt.

I utløpsarmaturet er det en flytepakning som presses ned og stenger for utløpet når cisternen er  fylt. Når en skal spyle ned i klosettet, drar en flytepakningen opp, og den legger seg oppå vannet til det er spylt ut. Når cisternen er tømt, vil utløpspakningen legge seg på plass igjen og tette for vannet som kommer inn.

Montering

Les monteringsanvisningen fra produsenten nøye, slik at avløpsrøret kommer riktig i forhold til vegg og golv. Det er spesielt viktig ved montering av veggklosetter. Fest klosettet godt uten å trekke skruene for hardt til. Klosettet kan gå i stykker ved skruehullet. Som regel er det satt av et langt nok avløpsrør til klosettet, så vi kapper det til ca. 1 cm over gulvet. Plasser klosettet, og bor opp hullene for skruene. Sett pakningen som skal tette rundt avløpsrøret, ned i røret, og sett på plass klosettet ved og presse avløpstusen forsiktig ned i avløpspakningen. Nå kan du skru fast klosettet med skruer som ikke korroderer (rustfrie eller forkrommede). Skru skruen fast ned til klosettfoten uten å bruke makt, for da kan foten sprekke. Pass på at klosettet står fast og stødig til golvet. Vannledningen koples nå til klosettet med en stoppventil like under klosettcisternen. Klosettcisternen er vannbeholderen på klosettet.

Ved tilkopling av vannledningen må vi også være forsiktig slik at  ikke flotøren inne i cisterna tar skade. Vi må holde igjen med en nøkkel mens vi trekker koplingen til med en annen. Deretter må vi kontrollere og regulere vannstanden i cisternen. ( Er som regel ferdig innstilt )

Reparasjon av toalettet

Lekker det vann ned i klosettskåla, kan en av disse tingene være grunnen:

  1. Vannet renner i overløpet fordi flotøren ikke er justert. Vi må i så fall justere den.
  2. Pakningen i flottørkrana er slitt. Vi må skifte den.
  3. Bunnventilen er slitt. Vi må sette inn ny.
  4. På riktig gamle klosetter kan vi bli nødt til å skifte hele flotørkrana og/ eller spylemekanismen.

Det finnes mange forskjellige produkter på markedet, og de kan være forskjellige både i utvendig utforming og innvendig utførelse av armaturen i cisternen. Prinsippet med flottør og flytepakning er imidlertid der samme.