I flere tiår har Oras skolert kunder i vedlikehold og service av kraner. Vi kaller dette Oras Kranskole.

Innholdet i kranskolen er både av teoretisk og praktisk art, og omhandler blant annet:
– Standardprodukter
– Electra, berøringsfrie kraner
– Vann- og energisparing
– Legionellaproblematikken
– Rett kran på rett plass
– Egne ønsker