DOKUMENTER JOBBEN NÅ – VIKTIG VED REHABILITERING OG/ELLER OMBYGGING

NS3600 er lansert og forbrukerne vil kreve mer. Det hjelper ikke om jobben er forskriftsmessig utført om du ikke dokumenterer hva som er gjort. Uten ordentlig dokumentasjon på hva som er gjort, vil den jobben du har gjort stå til stryk.

Årsaken er det skrittet boligbransjen tar ved at boliger som selges skal ha utfyllende tilstandsrapport, eller boligsalgsrapport som det også kalles. Som første trinn er det satt en standard for hvordan denne rapporten skal utarbeides, NS3600, og denne ble lansert 1.mai 2013. Det er enda ikke lovpålagt å legge ved en tilstandsrapport når man selger, men alle som selger bolig med tilstandsrapport må forholde seg til den nye standarden.

Unngå konflikt

Hensikten med NS3600 og en grundig tilstandsrapport er å redusere konfliktnivået når det omsettes boliger. I dag oppstår konflikt mellom selger og kjøper i 25 % av omsatte boliger. Et av elementene er at boligen skal få karakter på alt fra vedlikehold og standard til elektrisk anlegg og baderom. Karakterskalaen går fra null til tre, der null er feilfritt, mens tre tilsier at huset har alvorlige feil og mangler som må utbedres. Eiendomsforetakenes forening jobber for at alle boliger som selges skal ha tilstandsrapport fra 2015, mens Norges Eiendomsmeglerforbund har 2014 som mål. Det kan få store konsekvenser for kunden dersom de ikke har papirene i orden. Et helt nytt bad uten dokumentasjon vil få karakter 2 i tilstandsrapporten, og det er som slakt å regne for et bad som kanskje har kostet flere hundretusen kroner. Den dårlige karakteren betyr at det nye badet blir sidestiltmmed et sterkt slitt bad med kort gjenværende brukstid.

Ta bilder

Men, begynn å dokumentere allerede i dag. Den nye standarden blir det nå skrevet om i medlemsblader til huseiere, og det er enklere å starte før det blir lovpålagt. Hva om en kunde henvender seg til deg om 2-3 år, og vil ha dokumentasjon på den jobben du har gjort. Da kan du risikere å bruke mye tid på å dokumentere jobber som er utført for flere år siden. Når et bad pusses opp, så husk å fotografere underveis i prosessen. Og ikke glem at kunden har krav på DDV-instruks. Dette er dokumentasjon på alt av utstyr som er brukt og bruksanvisning for hvordan kunden skal drifte utstyr eller anlegg, og ikke minst informasjon om vedlikehold, behov for service og eventuell levetid på utstyr. Lag en mappe til kunden hvor kopi av faktura og dokumentasjon på de produktene som er installert ligger. Hvor mange leverer fra seg dokumentasjon på f.eks. sluk og hvordan det skal rengjøres?

Kilde: www.dahl.no

Et helt nytt bad uten dokumentasjon vil få karakter 2 i tilstandsrapporten, og det er som slakt å regne for et bad som kanskje har kostet flere hundretusen kroner. Den dårlige karakteren betyr at det nye badet blir sidestilt med et sterkt slitt bad med kort gjenværende brukstid.