Når stiller man klokka til vintertid. Klokka stilles mot sommeren i det samme året. Når det skal bli vintertid stiller man klokka en time tilbake.