1. Slå av vannet og tømme systemet for vann gjennom en kran.

2. Sett rørkoblingen eksisterende rør. Ta røret fra det nye blandebatteriet og skru på rørkoblingen som du satt på røret.

3. Trekk til mutterne for hånd.

4. stram rørkoblingene med 2 stk skiftenøkler. Den ene brukes til å holde på mitten av rørdelen og den andre på mutteren.

5. Slå på vannet sakte. Hold nye tilkoblinger under overvåkning for mulige lekkasjer.

Demontering av kjøkkenbatteri.

stoppekran

Slå av vannet og tømme systemet for vann gjennom en kran.

lossa-mutter-under-diskbanken

 

 

 

 

 

3. Løsne den store mutteren under vasken som holder det gamle kjøkkenbatteri .  Skru mot klokken.

lossa-muttrar

2. Løsne mutrene på kaldt og varmt vann rør. Bruk en rørtang og hold med en skiftenøkkel. Pass på at verktøyet ikke sklir.

 

ta-bort-gamla-koksblandaren

 

 

 

 

 

3. Fjern det gammle kjøkkenbatteriet